Trang chủ > Sứ mệnh - Tầm nhìn - Hệ giá trị cốt lõi

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Hệ giá trị cốt lõi

1. Tầm nhìn
-    Ngôi trường đi đầu về chất lượng giáo dục đại trà trong hệ thống các trường công lập quận Cầu Giấy(1), từ đó tạo đà cho sự phát triển chất lượng mũi nhọn. 
-    Là một trường nổi bật trong khả năng kiến tạo hạnh phúc cho từng thành viên và trở thành mô hình điển hình của ngôi trường thực sự hạnh phúc.

2. Sứ mệnh
-    Hành động vì sự tiến bộ của mỗi thành viên để kiến tạo ngôi trường thực sự hạnh phúc.

3. Hệ thống giá trị cốt lõi của nhà trường
- CHÍNH TRỰC là phẩm chất của việc trung thực và có kỷ luật đạo đức mạnh mẽ góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách học sinh và đạo đức nghề nghiệp của giáo viên. 
- TRÁCH NHIỆM là phẩm chất luôn được nhà trường giáo dục cho mỗi thành viên hướng đến trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng và môi trường sống.
- YÊU THƯƠNG là giá trị sống cao đẹp nhất của mỗi con người, nơi mỗi thành viên trong nhà trường biết yêu thương bản thân, biết lắng nghe, thấu cảm, trân trọng và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.
- TRÍ TUỆ là một năng lực quan trọng giúp trường đi đầu về chất lượng đại trà và mũi nhọn. Các hoạt động học tập và vui chơi sẽ luôn giúp thầy và trò nhà trường không ngừng trau dồi, rèn luyện để trí tuệ luôn toả sáng.
- HỢP TÁC là sẵn sàng chia sẻ, học hỏi và tham gia các hoạt động cùng nhau một cách tích cực, trong đó nhấn mạnh sự kết nối, xây dựng mối quan hệ và gắn kết thành viên trong nhà trường..

- THÍCH ỨNG là yếu tố cốt lõi giúp phát triển khả năng thích nghi, ứng phó của mỗi cá nhân với sự thay đổi của môi trường, hoàn cảnh để đạt được các mục tiêu giáo dục. 
- SÁNG TẠO là tiên phong khai phá ý tưởng mới, tự làm mới chính mình để thực hiện sứ mệnh tiếp nối và phát triển nhà trường.
- HỘI NHẬP là hướng tới đào tạo và phát triển con người có khả năng vượt qua sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và có thể trở thành công dân toàn cầu.

Sứ mệnh