Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

TỰ HÀO MỘT DẢI NON SÔNG ”MỖI TẤM BẢN ĐỒ - MỘT TRÁI TIM VIỆT NAM”

    Bản đồ Việt Nam là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc. Trong những ngày tháng 3 sôi nổi, hàng trăm tấm bản đồ Việt Nam đã được các cơ sở Đoàn, Đội quận Cầu Giấy treo, đặt tại các chương trình lớn, các không gian sinh hoạt, những vị trí trang trọng nhất. Việc treo bản đồ Việt Nam là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp các đoàn viên, thanh thiếu nhi trường có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước; đồng thời, là hành động cụ thể của thế hệ trẻ nhằm hình thành ý thức, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, dân tộc.
#Tự_hào_một_dải_non_sông"