Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch 2656/KH-SGDĐT

 Ngày 24.7.2021 SGDĐT ban hành kế hoạch 2656/KH-SGDĐT về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/07/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành Phố để phòng chống dịch Covid ngành Giáo dục & Đào tạo.

 Xem toàn văn kế hoạch tại đây!