Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

CHÚC MỪNG 08 THẦY CÔ GIÁO TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG ĐẠT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023.

          Chúc mừng 08 thầy cô giáo trường THCS Dịch Vọng đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố năm 2023. Những năm qua trường THCS Dịch Vọng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, quản lý, qua đó khắc phục những khó khăn, hạn chế, đem lại thành công cho mỗi cá nhân, nhà trường, Mỗi SKKN là những tri thức, kỹ năng, phương pháp điển hình mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác đưa vào sử dụng, nhân rộng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, dạy và học.