19:58 ICT Chủ nhật, 21/04/2019

THĂM DÒ Ý KIẾN

Trường THCS Dịch Vọng có:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

34 lớp và >1700 học sinh toàn trường.

Hai dãy nhà A, B và nhà Hiệu bộ.

Sân bóng, sân chơi, bể bơi, rộng,đẹp.

Tất cả phương án trên.

MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC- SỰ KIỆN

ẢNH NHÀ TRƯỜNG

Thông báo các khoản thu chi đầu năm

Thứ năm - 07/09/2017 14:37
ảnh

ảnh

Thông báo!
Các khoản thu chi đầu năm học 2017 - 2018:
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG
--------------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
               
Số:       /THCSDV   Cầu Giấy, ngày 6 tháng 9 năm 2017
Vv: Báo cáo các khoản thu chi năm học  2017 -2018.        
     
BÁO CÁO
Về việc: Các khoản thu chi năm học 2017-2018
      1.Thu theo quy định:
- Thực hiện theo các văn bản: Nghị Quyết số: 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của  HĐND Thành p hố Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí đối với mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017-2018 và mức thu học phí đối với giáo dục trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017-2018
- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021
- Thông tư 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên bộ: Giáo dục và đào tạo – Tài chính – Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 86/2016/NĐ-CP
+ Mức thu học phí : 110.000đ/hs/tháng
2. Thu thỏa thuận:
Thực hiện các văn bản: Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở  giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Công văn số: 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 -2018;
Công văn số: 2246/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc sử dụng chứng từ  đối với các khoản thu học phí từ năm 2017 của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Hà Nội;
Công văn số: 2246/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc sử dụng chứng từ  đối với các khoản thu học phí từ năm 2017 của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Hà Nội;
Công văn số: 1045/UBND-GDĐT TCKH ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc hướng dẫn tăng cường quản lý thu chi trong các trường học công lập trên địa bàn quận năm học 2017 -2018;
Công văn số: 272 /PGD-TV ngày 30/8/2017của Phòng Giáo dục Quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác quản lý thu chi trong các trường.
 
  Trường THCS Dịch Vọng dự kiến các khoản thu như sau:
                   
                                                                                       Đơn vị tính: đồng
TT Nội dung thu Mức thu thỏa thuận      tối đa Ghi chú
I Đối với các khoản thu thỏa thuận đại trà  
1 Nước uống Tạm thu 10.000đ/tháng Chi theo số lượng bình thực tế,sẽ được quyết toán vào cuối mỗi HK.
2 Học 2 buổi/ngày 150.000/hs/tháng  
II Đối với các khoản thu thỏa thuận theo nhu cầu PHHS  
1 Tiền ăn 30.000/hs/ngày  
2 Chăm sóc bán trú 150.000/hs/tháng  
3 Trang thiết bị phục vụ bán trú 100.000/hs/năm  
4 Sổ liên lạc điện tử 40.000/hs/tháng  
5 Dạy thêm, học thêm Thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội
6 Tiếng Anh
Có 04 lớp Tiếng Anh liên kết với Trung tâm Languelink
 
3.000.000/hs/kỳ
(Thực hiện theo công văn số: 6083/SGD&ĐT ngày 26/6/2015, công văn số: 3034/SGD&ĐT ngày 10/8/2016)
III Đối với các khoản thu hộ  
  Quỹ Đoàn Đội: 2.000đ/hs/tháng  
  BHYT (năm 2018) 491.400  đ/hs/năm ( Thực hiện theo Luật BHYT)  
                                                                                                             
                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG


                                                                                              
                                                                                                             Lê Thị Thúy Nga


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG
--------------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
               
Số:       /THCSDV   Cầu Giấy, ngày 6 tháng 9 năm 2017
Vv: Thông báo các khoản thu chi năm học  2017 -2018.        
    THÔNG BÁO
CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018
      1.Thu theo quy định:
- Thực hiện theo các văn bản: Nghị Quyết số: 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của  HĐND Thành p hố Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí đối với mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017-2018 và mức thu học phí đối với giáo dục trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017-2018
- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021
- Thông tư 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên bộ: Giáo dục và đào tạo – Tài chính – Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 86/2016/NĐ-CP
+ Mức thu học phí : 110.000đ/hs/tháng
2. Thu thỏa thuận:
Thực hiện các văn bản: Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở  giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Công văn số: 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 -2018;
Công văn số: 2246/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc sử dụng chứng từ  đối với các khoản thu học phí từ năm 2017 của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Hà Nội;
Công văn số: 2246/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc sử dụng chứng từ  đối với các khoản thu học phí từ năm 2017 của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Hà Nội;
Công văn số: 1045/UBND-GDĐT TCKH ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc hướng dẫn tăng cường quản lý thu chi trong các trường học công lập trên địa bàn quận năm học 2017 -2018;
Công văn số: 272 /PGD-TV ngày 30/8/2017của Phòng Giáo dục Quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác quản lý thu chi trong các trường.
 
  Trường THCS Dịch Vọng dự kiến các khoản thu như sau:
                   
                                                                                       Đơn vị tính: đồng
TT Nội dung thu Mức thu thỏa thuận      tối đa Ghi chú
I Đối với các khoản thu thỏa thuận đại trà  
1 Nước uống Tạm thu 10.000đ/tháng Chi theo số lượng bình thực tế,sẽ được quyết toán vào cuối mỗi HK.
2 Học 2 buổi/ngày 150.000/hs/tháng  
II Đối với các khoản thu thỏa thuận theo nhu cầu PHHS  
1 Tiền ăn 30.000/hs/ngày  
2 Chăm sóc bán trú 150.000/hs/tháng  
3 Trang thiết bị phục vụ bán trú 100.000/hs/năm  
4 Sổ liên lạc điện tử 40.000/hs/tháng  
5 Dạy thêm, học thêm Thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội
6 Tiếng Anh
Có 04 lớp Tiếng Anh liên kết với Trung tâm Languelink
 
3.000.000/hs/kỳ
(Thực hiện theo công văn số: 6083/SGD&ĐT ngày 26/6/2015, công văn số: 3034/SGD&ĐT ngày 10/8/2016)
III Đối với các khoản thu hộ  
  Quỹ Đoàn Đội: 2.000đ/hs/tháng  
  BHYT (năm 2018) 491.400  đ/hs/năm ( Thực hiện theo Luật BHYT)  
                                                                                                           
                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 

 
                                                                                                            Lê Thị Thúy Nga
 
 
 

Tác giả bài viết: tg

Nguồn tin: TG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC - THÀNH TÍCH

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017 1. CHI BỘ ĐẢNG           - Cô giáo Lê Thị Thúy Nga – Bí thư Chi bộ           - Cô giáo Phạm Thanh Bình – Phó Bí thư Chi bộ        ...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 7137

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177625

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5992074

THÀNH VIÊN

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ - VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI