13:11 EDT Thứ hai, 15/10/2018

THĂM DÒ Ý KIẾN

Trường THCS Dịch Vọng có:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

34 lớp và >1700 học sinh toàn trường.

Hai dãy nhà A, B và nhà Hiệu bộ.

Sân bóng, sân chơi, bể bơi, rộng,đẹp.

Tất cả phương án trên.

MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC- SỰ KIỆN

ẢNH NHÀ TRƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 6/9/2016

Chủ nhật - 04/09/2016 11:25
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

THÔNG BÁO!
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 6/9/2016.

1. THỜI KHOÁ BIỂU LỚP

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG
             
      Lớp 6A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Tin học Anh Toán  
2 Văn học Anh Anh Sinh Tin học  
3 Văn học Toán Nhạc Văn học Văn học  
4 Toán Toán MT Sử Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh TgToán GDCD CNghệ Địa  
2 Tviện TgToán Tg Văn Thể dục Tg Anh  
3   Thể dục Tg Văn Vậtlý Tg GDCD  
4            
5            
 
      Lớp 6B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Văn học CNghệ Văn học  
2 Văn học Nhạc Văn học Anh Anh  
3 Toán Sử Tin học Toán Tin học  
4 MT Sinh Toán Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán CNghệ Thể dục Tg Văn Tg Anh  
2 Sinh Địa GDCD Vậtlý Tg GDCD  
3   Tviện TgToán Tg Văn Thể dục  
4            
5            
 
      Lớp 6C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Nhạc Văn học Toán  
2 Tin học Tin học MT Văn học Văn học  
3 Anh Toán Sinh CNghệ Anh  
4 Sử Toán Văn học Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Địa TgToán Thể dục Sinh  
2 Vậtlý Thể dục TgToán Tg GDCD Tg Văn  
3   Tg Anh CNghệ Tviện Tg Văn  
4            
5            
 
      Lớp 6D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO MT Toán Anh Sử  
2 Văn học Anh Toán CNghệ Văn học  
3 Văn học Sinh Anh Nhạc Toán  
4 Tin học Toán Tin học Văn học Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Vậtlý Tg Văn Tviện Tg GDCD  
2 TgToán CNghệ Tg Văn Sinh Địa  
3   Thể dục GDCD Thể dục Tg Anh  
4            
5            
 
      Lớp 6E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Toán MT Toán  
2 Anh Sử Văn học Văn học Toán  
3 Nhạc CNghệ Văn học Tin học Anh  
4 Văn học Tin học Sinh Anh Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Thể dục CNghệ Tg Văn Tviện  
2 TgToán Sinh Vậtlý Tg Văn Thể dục  
3   Địa Tg Anh Tg GDCD GDCD  
4            
5            
 
      Lớp 6G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh MT Văn học Toán  
2 Văn học CNghệ Tin học Văn học Văn học  
3 Anh Tin học Anh Sinh Toán  
4 Nhạc Toán Sử Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tviện TgToán Tg Văn Vậtlý Tg GDCD  
2 GDCD TgToán Tg Văn CNghệ Sinh  
3   Thể dục Tg Anh Thể dục Địa  
4            
5            
 
      Lớp 6H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Văn học Nhạc CNghệ  
2 Toán MT Văn học Tin học Sử  
3 Tin học Toán Sinh Văn học Anh  
4 Văn học Toán Anh Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tg Văn CNghệ TgToán Địa GDCD  
2 Tg Văn Vậtlý TgToán Thể dục Tviện  
3   Sinh Tg Anh Tg GDCD Thể dục  
4            
5            
 
      Lớp 6I    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Nhạc Văn học Toán Văn học  
2 Toán Toán Văn học Anh Văn học  
3 MT Anh Tin học Sử CNghệ  
4 Sinh Toán Anh Tin học Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Thể dục Tg Anh Tg Văn Thể dục  
2 TgToán Sinh GDCD Vậtlý Tg GDCD  
3   CNghệ Tg Văn Địa Tviện  
4            
5            
 
      Lớp 7A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Văn học Văn học Thể dục  
2 Toán Địa Anh Văn học Toán  
3 GDCD Văn học Sử Toán Toán  
4 Anh Thể dục Vật lý Anh Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học TgToán TgToán Địa Sử  
2 Tc Văn Sinh Tg TD MT Tg Văn  
3   Tc Anh Tg Lý Sinh Nhạc  
4            
5            
 
      Lớp 7B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Anh CNghệ Văn học  
2 Toán Toán Thể dục Văn học Sinh  
3 Sử Văn học Toán Văn học Thể dục  
4 Anh Địa Toán Vậtlý Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tc Anh TgToán Tin học GDCD Tc Văn  
2 Sinh TgToán MT Tg Văn Sử  
3   Nhạc Tg Lý Địa Tg TD  
4            
5            
 
      Lớp 7C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa Văn học Thể dục Anh  
2 Văn học Sử Văn học Toán Toán  
3 Vậtlý Thể dục GDCD Toán Văn học  
4 Toán Anh Anh CNghệ Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh TgToán Tc Anh Nhạc Tc Văn  
2 Sử TgToán Tg TD Sinh Địa  
3   Tg Lý MT Tin học Tg Văn  
4            
5            
 
      Lớp 7D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sử Văn học Anh Sinh  
2 Toán Thể dục Toán Văn học Anh  
3 Toán Văn học Vậtlý Văn học Toán  
4 GDCD Anh CNghệ Địa Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử Sinh Tg TD MT Thể dục  
2 Tc Văn Tg Lý TgToán Tin học Tg Văn  
3   TgToán Tc Anh Nhạc Địa  
4            
5            
 
      Lớp 7E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Anh Địa Văn học  
2 Toán Anh Văn học Sinh Toán  
3 Toán Văn học Văn học CNghệ Vậtlý  
4 Anh GDCD Sử Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tg Văn TgToán Tc Anh Tc Văn Nhạc  
2 Địa TgToán Thể dục Tg Lý MT  
3   Sinh Tin học Tg TD Sử  
4            
5            
 
      Lớp 7G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Địa Toán Thể dục  
2 Anh GDCD Sử Toán Anh  
3 CNghệ Anh Văn học Vậtlý Toán  
4 Thể dục Văn học Văn học Văn học Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Nhạc Tg Lý Tc Văn Tg Văn  
2 TgToán Tin học Tc Anh Địa Sử  
3   Sinh Tg TD Sinh MT  
4            
5            
 
      Lớp 7H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Sử Toán Văn học  
2 Anh Văn học CNghệ Vậtlý Văn học  
3 Thể dục Sử Toán Toán Anh  
4 Văn học Toán Địa Anh Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tc Văn TgToán MT Sinh Địa  
2 Tc Anh Nhạc Thể dục Tg Văn Tg TD  
3   Tin học TgToán Tg Lý Sinh  
4            
5            
                                                                                                                                                      
      Lớp 8A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Sinh Anh Văn học Văn học
2 Toán Toán MT Sinh Anh Thể dục
3 CNghệ Hóa Địa T/c Văn CNghệ Tctoán
4 Văn học Anh Thể dục GDCD Sử Toán
5 Văn học Vậtlý Hóa Sử Nhạc Sinh hoạt
 
      Lớp 8B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Anh Toán Sử Thể dục
2 Văn học Toán Hóa MT Thể dục Văn học
3 Văn học Sinh Vậtlý Địa Anh Sinh
4 Toán Sử Tctoán CNghệ Nhạc Văn học
5 Tc Văn GDCD CNghệ Anh Hóa Sinh hoạt
 
      Lớp 8C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Nhạc Toán Thể dục Địa
2 Văn học CNghệ Sử Toán Hóa Hóa
3 Văn học Anh GDCD Sinh Vậtlý Văn học
4 Toán Thể dục CNghệ Tc Văn Sinh Văn học
5 Tctoán Sử Anh MT Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 8D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Anh Tc Văn Sử Vậtlý
2 Văn học MT Văn học Toán Sinh Sử
3 Văn học Hóa Địa Toán Anh Anh
4 Nhạc GDCD CNghệ Sinh Thể dục Văn học
5 Toán Toán Tctoán Hóa CNghệ Sinh hoạt
 
      Lớp 8E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Sinh Vậtlý Toán CNghệ
2 Anh Hóa Sử Văn học Toán Tc Văn
3 Văn học MT Toán Thể dục Thể dục Sinh
4 Văn học Địa Văn học Sử Tctoán Anh
5 GDCD Nhạc CNghệ Hóa Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 8G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa Hóa Sử Sinh Toán
2 Văn học Thể dục Anh Vậtlý Thể dục CNghệ
3 Toán Tctoán Toán Văn học CNghệ Toán
4 Sử Sinh Nhạc Văn học Hóa Văn học
5 Anh MT GDCD Tc Văn Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 8H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Văn học Tctoán Địa Văn học
2 Toán Sinh Sinh Tc Văn Anh Văn học
3 Văn học GDCD Thể dục Sử Toán CNghệ
4 CNghệ Anh Hóa MT Toán Toán
5 Anh Sử Vật lý Nhạc Hóa Sinh hoạt
 
      Lớp 8I    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Thể dục Văn học Hóa Sử
2 Sinh Thể dục Địa Văn học Văn học Tc Văn
3 Anh Văn học Nhạc Anh Sử Hóa
4 Toán Toán Toán Vậtlý Toán Sinh
5 CNghệ Anh MT GDCD Tctoán Sinh hoạt
 
      Lớp 8K    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Địa Nhạc GDCD Sinh
2 Toán Văn học Thể dục Anh Tctoán Vậtlý
3 Văn học Sử MT Hóa Sinh Thể dục
4 Anh CNghệ Toán Văn học Hóa Toán
5 Sử Anh Toán Tc Văn CNghệ Sinh hoạt
 
      Lớp 9A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh Hóa Sinh Văn học Địa
2 Toán Vậtlý Toán Địa Văn học Thể dục
3 Văn học Anh Toán Anh Sử Văn học
4 Thể dục Hóa Văn học Nhạc Vậtlý Toán
5 CNghệ Tctoán   GDCD Tc Văn Sinh hoạt
 
      Lớp 9B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học GDCD Địa CNghệ Sử
2 Văn học Văn học Anh Toán Thể dục Sinh
3 Địa Nhạc Sinh Toán Văn học Vậtlý
4 Toán Thể dục Vậtlý Hóa Toán Văn học
5 Tctoán Hóa   Tc Văn Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 9C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tc Văn Thể dục Toán GDCD Hóa
2 Văn học Văn học Văn học Toán CNghệ Nhạc
3 Văn học Toán Anh Sinh Toán Sử
4 Địa Vậtlý Hóa Địa Thể dục Văn học
5 Sinh Tctoán   Anh Vậtlý Sinh hoạt
 
      Lớp 9D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Anh Hóa Toán Thể dục
2 Thể dục Toán Hóa Sinh Sử Địa
3 Văn học CNghệ Toán Địa Sinh Nhạc
4 Tctoán Tc Văn Toán GDCD Văn học Văn học
5 Vậtlý Vậtlý   Anh Văn học Sinh hoạt
 
      Lớp 9E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vậtlý CNghệ Sinh Toán GDCD
2 Văn học Địa Văn học Hóa Toán Hóa
3 Thể dục Văn học Sử Nhạc Địa Thể dục
4 Toán Văn học Anh Toán Vậtlý Văn học
5 Anh Tc Văn   Tctoán Sinh Sinh hoạt
 
      Lớp 9G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Văn học Văn học Thể dục Nhạc
2 Toán Văn học Thể dục GDCD Văn học Địa
3 Toán Toán Tc Văn Hóa Văn học Hóa
4 Vậtlý Sinh Sinh Địa Toán T/cToán
5 Anh Anh   Vật lý Sử Sinh hoạt
 
      Lớp 9H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa Văn học Địa Vậtlý Tc Văn
2 Toán Vậtlý Toán Anh GDCD Văn học
3 Sinh Thể dục Thể dục Văn học Hóa Địa
4 Anh Sử Toán Văn học Văn học Toán
5 Nhạc Sinh   Tctoán CNghệ Sinh hoạt
 
      Lớp 9I    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Sinh Toán Văn học Hóa
2 Toán Văn học Văn học Địa Hóa GDCD
3 Anh Anh Văn học CNghệ Nhạc Toán
4 Văn học Vậtlý Địa Thể dục Sinh Toán
5 Tc Văn Tctoán   Sử Vậtlý Sinh hoạt
 
/uploads/news/2016_09/tkb_2.xls

2. 
THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN


    Giáo viên Nguyễn Phương Mai    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6E - Toán 6E - Toán 9C - Toán 6E - Toán HOP
2 9H - Toán   9H - Toán 9C - Toán 6E - Toán HOP
3   9C - Toán     9C - Toán HOP
4     9H - Toán     9H - Toán
5           9H - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6E - TgToán       HOP  
2 6E - TgToán       HOP  
3 HOP       HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Kim Phương    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8E - Toán 6D - Toán   8E - Toán HOP
2 9G - Toán   6D - Toán   8E - Toán HOP
3 9G - Toán 9G - Toán 8E - Toán   6D - Toán HOP
4   6D - Toán     9G - Toán 9G - T/cToán
5           9G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6D - TgToán       HOP  
2 6D - TgToán       HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Tào Hồng Vân    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 9A - Toán   9A - Toán      
3     9A - Toán      
4 8I - Toán 8I - Toán 8I - Toán   8I - Toán 9A - Toán
5 9A - CNghệ 9A - Tctoán     8I - Tctoán 9A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thu Oanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A - CNghệ   6B - CNghệ    
2   6G - CNghệ   6D - CNghệ    
3   6E - CNghệ   6C - CNghệ    
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6B - CNghệ 6E - CNghệ 6A - CNghệ HOP  
2   6D - CNghệ   6G - CNghệ HOP  
3     6C - CNghệ   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thanh Thủy    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9E - CNghệ   6C - Toán  
2 7B - Toán 7B - Toán     9C - CNghệ  
3   6C - Toán 7B - Toán 9I - CNghệ    
4   6C - Toán 7B - Toán 6C - Toán 7B - Sinh hoạt  
5         9H - CNghệ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7B - TgToán 6C - TgToán   HOP  
2 HOP 7B - TgToán 6C - TgToán   HOP  
3 HOP       HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Lưu Kim Oanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9G - CNghệ   8H - Tctoán 9B - CNghệ  
2 8H - Toán     7C - Toán 7C - Toán  
3   9D - CNghệ   7C - Toán 8H - Toán  
4 7C - Toán       8H - Toán 8H - Toán
5           8H - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2   7C - TgToán     HOP  
3   7C - TgToán     HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thu Thủy    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7G - Toán   7G - Toán 9D - Toán HOP
2 7E - Toán 9D - Toán   7G - Toán 7E - Toán HOP
3 7E - Toán   9D - Toán   7G - Toán HOP
4     9D - Toán 7E - Toán 7E - Sinh hoạt HOP
5           HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7G - TgToán 7E - TgToán     HOP  
2 7G - TgToán 7E - TgToán     HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Hải Yến    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9E - Toán 8G - Toán
2 8K - Toán       9E - Toán  
3 8G - Toán   8G - Toán     8G - Toán
4 9E - Toán   8K - Toán 9E - Toán   8K - Toán
5     8K - Toán 9E - Tctoán   8K - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Ngô Thị Duyến    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9I - Toán 6G - Toán  
2 9I - Toán     9B - Toán    
3       9B - Toán 6G - Toán 9I - Toán
4 9B - Toán 6G - Toán   6G - Toán 9B - Toán 9I - Toán
5   9I - Tctoán       9I - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6G - TgToán     HOP  
2 HOP 6G - TgToán     HOP  
3 HOP       HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Doãn Kim Huế    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       7H - Toán    
2 7D - Toán   7D - Toán      
3 7D - Toán   7H - Toán 7H - Toán 7D - Toán  
4   7H - Toán     7D - Sinh hoạt  
5   9C - Tctoán        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2 HOP 7D - TgToán 7D - TgToán   HOP  
3 HOP 7H - TgToán 7H - TgToán   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Tuyền      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6I - Toán    
2 6I - Toán 6I - Toán   8D - Toán    
3 8A - CNghệ     8D - Toán 8A - CNghệ  
4   6I - Toán 8D - CNghệ 8B - CNghệ 6I - Sinh hoạt  
5 8D - Toán 8D - Toán 8B - CNghệ   8D - CNghệ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6I - TgToán       HOP  
2 6I - TgToán       HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Mai      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A - CNghệ 6A - Tin học 7B - CNghệ 6A - Toán  
2 6C - Tin học 6C - Tin học 7H - CNghệ   6A - Tin học  
3 7G - CNghệ 6A - Toán 6B - Tin học 7E - CNghệ 6B - Tin học  
4 6A - Toán 6A - Toán 7D - CNghệ 7C - CNghệ    
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A - TgToán     HOP  
2 HOP 6A - TgToán   7D - Tin học HOP  
3 HOP     7C - Tin học HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Kim Oanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8C - Toán   8C - Toán 6H - CNghệ  
2 6H - Toán     8C - Toán    
3   6H - Toán     6I - CNghệ  
4 8C - Toán 6H - Toán   6H - Toán 6H - Sinh hoạt  
5 8C - Tctoán          
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6H - CNghệ     HOP  
2     6H - TgToán   HOP  
3   6I - CNghệ 6H - TgToán   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Nga    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A - Toán        
2 8A - Toán 8A - Toán        
3 6B - Toán     6B - Toán   8A - Tctoán
4     6B - Toán 6B - Toán   8A - Toán
5     8D - Tctoán     8A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6B - TgToán 6D - Vậtlý     HOP  
2 6C - Vậtlý     6B - Vậtlý HOP  
3   6B - TgToán   6A - Vậtlý HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thu Thanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8B - Toán   8B - Toán    
2 7A - Toán 8B - Toán     7A - Toán  
3       7A - Toán 7A - Toán  
4 8B - Toán       7A - Sinh hoạt  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A - TgToán 7A - TgToán 6G - Vậtlý HOP  
2   6H - Vậtlý 6I - Vậtlý   HOP  
3       6E - Vậtlý HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Quang      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8I - CNghệ       8E - CNghệ
2   8C - CNghệ       8G - CNghệ
3         8G - CNghệ 8H - CNghệ
4 8H - CNghệ 8K - CNghệ 8C - CNghệ      
5 8I - CNghệ   8E - CNghệ   8K - CNghệ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Vũ Thu Giang    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9E - Vậtlý     9H - Vậtlý HOP
2   9H - Vậtlý   7H - Vậtlý   HOP
3 7C - Vậtlý   7D - Vậtlý 7G - Vậtlý 7E - Vậtlý HOP
4 9G - Vậtlý 9I - Vậtlý 7A - Vậtlý 7B - Vậtlý 9E - Vậtlý HOP
5 9D - Vậtlý 9D - Vậtlý   9G - Vậtlý 9I - Vậtlý HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7G - Tg Lý   HOP  
2       7E - Tg Lý HOP  
3     7A - Tg Lý 7H - Tg Lý HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Đinh Lan      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8E - Vậtlý   8D - Vậtlý
2   9A - Vậtlý   8G - Vậtlý   8K - Vậtlý
3     8B - Vậtlý   8C - Vậtlý 9B - Vậtlý
4   9C - Vậtlý 9B - Vậtlý 8I - Vậtlý 9A - Vậtlý  
5   8A - Vậtlý 8H - Vậtlý   9C - Vậtlý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7C - Tg Lý     HOP  
2         HOP  
3   7D - Tg Lý 7B - Tg Lý   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Phạm Thị Huế    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     6G - Tin học 6H - Tin học    
3 6H - Tin học 6G - Tin học 6I - Tin học 6E - Tin học    
4 6D - Tin học 6E - Tin học 6D - Tin học 6I - Tin học    
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Tin học   7B - Tin học   HOP  
2   7G - Tin học     HOP  
3   7H - Tin học 7E - Tin học   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Thị Thúy Nga    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8G - Tctoán        
2            
3            
4         8E - Tctoán  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
             
    Giáo viên Cẩm Hoài      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9G - Văn học 9G - Văn học 7E - Văn học HOP
2   9G - Văn học 7E - Văn học 8E - Văn học 9G - Văn học HOP
3 8E - Văn học 7E - Văn học 7E - Văn học   9G - Văn học HOP
4 8E - Văn học   8E - Văn học     HOP
5           HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7E - Tg Văn HOP        
2 HOP HOP        
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Đinh Thu Hà    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6I - Văn học   6I - Văn học  
2     6I - Văn học   6I - Văn học  
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP   6I - Tg Văn    
2 HOP HOP   6I - Tg Văn    
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Chu Thị Quỳnh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9A - Văn học  
2 8G - Văn học   6E - Văn học 6E - Văn học 9A - Văn học  
3 9A - Văn học   6E - Văn học 8G - Văn học   9A - Văn học
4 6E - Văn học   9A - Văn học 8G - Văn học   8G - Văn học
5           8G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP   6E - Tg Văn    
2 HOP HOP   6E - Tg Văn    
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Thu Hằng    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9C - Tc Văn   6G - Văn học 9I - Văn học HOP
2 6G - Văn học 9I - Văn học 9I - Văn học 6G - Văn học 6G - Văn học HOP
3     9I - Văn học     HOP
4 9I - Văn học       6G - Sinh hoạt HOP
5 9I - Tc Văn         HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP 6G - Tg Văn      
2 HOP HOP 6G - Tg Văn      
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Hải    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8H - Văn học   HOP 8H - Văn học
2 9E - Văn học   9E - Văn học   HOP 8H - Văn học
3 8H - Văn học 9E - Văn học 9G - Tc Văn   HOP  
4   9E - Văn học     HOP 9E - Văn học
5   9E - Tc Văn       9E - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2 HOP HOP        
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Hồ Tố Thi      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8I - Văn học 8B - Sử 8I - Sử
2 8B - Văn học     8I - Văn học 8I - Văn học 8B - Văn học
3 8B - Văn học 8I - Văn học     8I - Sử  
4   8B - Sử       8B - Văn học
5           8B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Ng Hồng Hiếu    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9H - Văn học     9H - Tc Văn
2 8D - Văn học   8D - Văn học     9H - Văn học
3 8D - Văn học     9H - Văn học    
4       9H - Văn học 9H - Văn học 8D - Văn học
5         9A - Tc Văn 8D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2 HOP HOP        
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Lan Dung    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7D - Văn học      
2 9C - Văn học 9C - Văn học 9C - Văn học 7D - Văn học    
3 9C - Văn học 7D - Văn học 7G - Văn học 7D - Văn học    
4   7G - Văn học 7G - Văn học 7G - Văn học   9C - Văn học
5           9C - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP     7G - Tg Văn  
2   HOP     7D - Tg Văn  
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Minh Nguyệt    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9B - Văn học HOP   7B - Văn học  
2 9B - Văn học 9B - Văn học HOP 7B - Văn học    
3   7B - Văn học HOP 7B - Văn học 9B - Văn học  
4     HOP     9B - Văn học
5       9B - Tc Văn   9B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP HOP 7G - Tc Văn 7B - Tc Văn  
2 HOP HOP HOP 7B - Tg Văn    
3 HOP HOP HOP      
4     HOP      
5     HOP      
             
    Giáo viên Đỗ Kim Liên    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8K - Văn học 7C - Văn học     9E - GDCD
2 7C - Văn học 8K - Văn học 7C - Văn học 9G - GDCD 9H - GDCD 9I - GDCD
3 8K - Văn học       7C - Văn học  
4       8K - Văn học 7C - Sinh hoạt  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP     7C - Tc Văn  
2   HOP     7A - Tg Văn  
3   HOP     7C - Tg Văn  
4            
5            
             
    Giáo viên Ngọc Bình      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8G - Sử 8D - Sử 9B - Sử
2     8E - Sử   9D - Sử 8D - Sử
3   8K - Sử 9E - Sử 8H - Sử 9A - Sử 9C - Sử
4 8G - Sử 9H - Sử   8E - Sử    
5 8K - Sử 8H - Sử   9I - Sử 9G - Sử  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Hiền      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6E - Sử     6D - Sử  
2     8C - Sử   6H - Sử  
3 7B - Sử 6B - Sử 7A - Sử 6I - Sử    
4 6C - Sử   6G - Sử 6A - Sử 8A - Sử  
5   8C - Sử   8A - Sử    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP     7A - Sử  
2 HOP HOP     7B - Sử  
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Phương Thảo    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         8K - GDCD HOP
2 6A - Văn học         HOP
3 6A - Văn học 8H - GDCD 8C - GDCD 6A - Văn học 6A - Văn học HOP
4   8D - GDCD   8A - GDCD 6A - Sinh hoạt HOP
5 8E - GDCD 8B - GDCD 8G - GDCD 8I - GDCD   HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP 6A - Tg Văn      
3   HOP 6A - Tg Văn      
4            
5            
             
    Giáo viên Duy Tiến      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7D - Sử 7H - Sử      
2   7C - Sử 7G - Sử      
3   7H - Sử        
4     7E - Sử      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7D - Sử HOP        
2 7C - Sử HOP     7G - Sử  
3   HOP     7E - Sử  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Tuyên    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6B - Văn học 6C - Văn học 6B - Văn học  
2 6B - Văn học   6B - Văn học 6C - Văn học 6C - Văn học  
3            
4     6C - Văn học   6B - Sinh hoạt  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6C - GDCD HOP 6H - GDCD 6B - Tg Văn    
2 6G - GDCD HOP     6C - Tg Văn  
3   HOP 6I - GDCD 6B - Tg Văn 6C - Tg Văn  
4            
5            
             
    Giáo viên Lý Hà      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9D - Văn học HOP HOP 7H - Văn học  
2   7H - Văn học HOP HOP 7H - Văn học  
3 9D - Văn học   HOP HOP    
4 7H - Văn học 9D - Tc Văn HOP HOP 9D - Văn học 9D - Văn học
5         9D - Văn học 9D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7H - Tc Văn HOP   7E - Tc Văn    
2 7D - Tc Văn HOP   7H - Tg Văn    
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Dung    
    Có tác dụng từ ngày