19:23 ICT Chủ nhật, 21/04/2019

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn quan tâm gì nhất ở trường học ??

Có cơ sở vật chất vừa được xây mới và sửa chữa

Có môi trường học tập an toàn và sinh hoạt bổ ích.

Có tập thể cán bộ, công nhân viên tâm huyết với nghề.

Phát triển toàn diện mỗi cá nhân.

Tất cả các ý kiến trên

MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC- SỰ KIỆN

ẢNH NHÀ TRƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 6/9/2016

Chủ nhật - 04/09/2016 22:25
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

THÔNG BÁO!
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 6/9/2016.

1. THỜI KHOÁ BIỂU LỚP

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG
             
      Lớp 6A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Tin học Anh Toán  
2 Văn học Anh Anh Sinh Tin học  
3 Văn học Toán Nhạc Văn học Văn học  
4 Toán Toán MT Sử Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh TgToán GDCD CNghệ Địa  
2 Tviện TgToán Tg Văn Thể dục Tg Anh  
3   Thể dục Tg Văn Vậtlý Tg GDCD  
4            
5            
 
      Lớp 6B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Văn học CNghệ Văn học  
2 Văn học Nhạc Văn học Anh Anh  
3 Toán Sử Tin học Toán Tin học  
4 MT Sinh Toán Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán CNghệ Thể dục Tg Văn Tg Anh  
2 Sinh Địa GDCD Vậtlý Tg GDCD  
3   Tviện TgToán Tg Văn Thể dục  
4            
5            
 
      Lớp 6C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Nhạc Văn học Toán  
2 Tin học Tin học MT Văn học Văn học  
3 Anh Toán Sinh CNghệ Anh  
4 Sử Toán Văn học Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Địa TgToán Thể dục Sinh  
2 Vậtlý Thể dục TgToán Tg GDCD Tg Văn  
3   Tg Anh CNghệ Tviện Tg Văn  
4            
5            
 
      Lớp 6D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO MT Toán Anh Sử  
2 Văn học Anh Toán CNghệ Văn học  
3 Văn học Sinh Anh Nhạc Toán  
4 Tin học Toán Tin học Văn học Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Vậtlý Tg Văn Tviện Tg GDCD  
2 TgToán CNghệ Tg Văn Sinh Địa  
3   Thể dục GDCD Thể dục Tg Anh  
4            
5            
 
      Lớp 6E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Toán MT Toán  
2 Anh Sử Văn học Văn học Toán  
3 Nhạc CNghệ Văn học Tin học Anh  
4 Văn học Tin học Sinh Anh Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Thể dục CNghệ Tg Văn Tviện  
2 TgToán Sinh Vậtlý Tg Văn Thể dục  
3   Địa Tg Anh Tg GDCD GDCD  
4            
5            
 
      Lớp 6G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh MT Văn học Toán  
2 Văn học CNghệ Tin học Văn học Văn học  
3 Anh Tin học Anh Sinh Toán  
4 Nhạc Toán Sử Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tviện TgToán Tg Văn Vậtlý Tg GDCD  
2 GDCD TgToán Tg Văn CNghệ Sinh  
3   Thể dục Tg Anh Thể dục Địa  
4            
5            
 
      Lớp 6H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Văn học Nhạc CNghệ  
2 Toán MT Văn học Tin học Sử  
3 Tin học Toán Sinh Văn học Anh  
4 Văn học Toán Anh Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tg Văn CNghệ TgToán Địa GDCD  
2 Tg Văn Vậtlý TgToán Thể dục Tviện  
3   Sinh Tg Anh Tg GDCD Thể dục  
4            
5            
 
      Lớp 6I    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Nhạc Văn học Toán Văn học  
2 Toán Toán Văn học Anh Văn học  
3 MT Anh Tin học Sử CNghệ  
4 Sinh Toán Anh Tin học Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Thể dục Tg Anh Tg Văn Thể dục  
2 TgToán Sinh GDCD Vậtlý Tg GDCD  
3   CNghệ Tg Văn Địa Tviện  
4            
5            
 
      Lớp 7A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Văn học Văn học Thể dục  
2 Toán Địa Anh Văn học Toán  
3 GDCD Văn học Sử Toán Toán  
4 Anh Thể dục Vật lý Anh Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học TgToán TgToán Địa Sử  
2 Tc Văn Sinh Tg TD MT Tg Văn  
3   Tc Anh Tg Lý Sinh Nhạc  
4            
5            
 
      Lớp 7B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Anh Anh CNghệ Văn học  
2 Toán Toán Thể dục Văn học Sinh  
3 Sử Văn học Toán Văn học Thể dục  
4 Anh Địa Toán Vậtlý Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tc Anh TgToán Tin học GDCD Tc Văn  
2 Sinh TgToán MT Tg Văn Sử  
3   Nhạc Tg Lý Địa Tg TD  
4            
5            
 
      Lớp 7C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa Văn học Thể dục Anh  
2 Văn học Sử Văn học Toán Toán  
3 Vậtlý Thể dục GDCD Toán Văn học  
4 Toán Anh Anh CNghệ Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh TgToán Tc Anh Nhạc Tc Văn  
2 Sử TgToán Tg TD Sinh Địa  
3   Tg Lý MT Tin học Tg Văn  
4            
5            
 
      Lớp 7D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sử Văn học Anh Sinh  
2 Toán Thể dục Toán Văn học Anh  
3 Toán Văn học Vậtlý Văn học Toán  
4 GDCD Anh CNghệ Địa Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử Sinh Tg TD MT Thể dục  
2 Tc Văn Tg Lý TgToán Tin học Tg Văn  
3   TgToán Tc Anh Nhạc Địa  
4            
5            
 
      Lớp 7E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Anh Địa Văn học  
2 Toán Anh Văn học Sinh Toán  
3 Toán Văn học Văn học CNghệ Vậtlý  
4 Anh GDCD Sử Toán Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tg Văn TgToán Tc Anh Tc Văn Nhạc  
2 Địa TgToán Thể dục Tg Lý MT  
3   Sinh Tin học Tg TD Sử  
4            
5            
 
      Lớp 7G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Địa Toán Thể dục  
2 Anh GDCD Sử Toán Anh  
3 CNghệ Anh Văn học Vậtlý Toán  
4 Thể dục Văn học Văn học Văn học Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TgToán Nhạc Tg Lý Tc Văn Tg Văn  
2 TgToán Tin học Tc Anh Địa Sử  
3   Sinh Tg TD Sinh MT  
4            
5            
 
      Lớp 7H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Sử Toán Văn học  
2 Anh Văn học CNghệ Vậtlý Văn học  
3 Thể dục Sử Toán Toán Anh  
4 Văn học Toán Địa Anh Sinh hoạt  
5            
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tc Văn TgToán MT Sinh Địa  
2 Tc Anh Nhạc Thể dục Tg Văn Tg TD  
3   Tin học TgToán Tg Lý Sinh  
4            
5            
                                                                                                                                                      
      Lớp 8A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Sinh Anh Văn học Văn học
2 Toán Toán MT Sinh Anh Thể dục
3 CNghệ Hóa Địa T/c Văn CNghệ Tctoán
4 Văn học Anh Thể dục GDCD Sử Toán
5 Văn học Vậtlý Hóa Sử Nhạc Sinh hoạt
 
      Lớp 8B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Anh Toán Sử Thể dục
2 Văn học Toán Hóa MT Thể dục Văn học
3 Văn học Sinh Vậtlý Địa Anh Sinh
4 Toán Sử Tctoán CNghệ Nhạc Văn học
5 Tc Văn GDCD CNghệ Anh Hóa Sinh hoạt
 
      Lớp 8C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Nhạc Toán Thể dục Địa
2 Văn học CNghệ Sử Toán Hóa Hóa
3 Văn học Anh GDCD Sinh Vậtlý Văn học
4 Toán Thể dục CNghệ Tc Văn Sinh Văn học
5 Tctoán Sử Anh MT Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 8D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Anh Tc Văn Sử Vậtlý
2 Văn học MT Văn học Toán Sinh Sử
3 Văn học Hóa Địa Toán Anh Anh
4 Nhạc GDCD CNghệ Sinh Thể dục Văn học
5 Toán Toán Tctoán Hóa CNghệ Sinh hoạt
 
      Lớp 8E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Sinh Vậtlý Toán CNghệ
2 Anh Hóa Sử Văn học Toán Tc Văn
3 Văn học MT Toán Thể dục Thể dục Sinh
4 Văn học Địa Văn học Sử Tctoán Anh
5 GDCD Nhạc CNghệ Hóa Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 8G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa Hóa Sử Sinh Toán
2 Văn học Thể dục Anh Vậtlý Thể dục CNghệ
3 Toán Tctoán Toán Văn học CNghệ Toán
4 Sử Sinh Nhạc Văn học Hóa Văn học
5 Anh MT GDCD Tc Văn Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 8H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Văn học Tctoán Địa Văn học
2 Toán Sinh Sinh Tc Văn Anh Văn học
3 Văn học GDCD Thể dục Sử Toán CNghệ
4 CNghệ Anh Hóa MT Toán Toán
5 Anh Sử Vật lý Nhạc Hóa Sinh hoạt
 
      Lớp 8I    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Thể dục Văn học Hóa Sử
2 Sinh Thể dục Địa Văn học Văn học Tc Văn
3 Anh Văn học Nhạc Anh Sử Hóa
4 Toán Toán Toán Vậtlý Toán Sinh
5 CNghệ Anh MT GDCD Tctoán Sinh hoạt
 
      Lớp 8K    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Địa Nhạc GDCD Sinh
2 Toán Văn học Thể dục Anh Tctoán Vậtlý
3 Văn học Sử MT Hóa Sinh Thể dục
4 Anh CNghệ Toán Văn học Hóa Toán
5 Sử Anh Toán Tc Văn CNghệ Sinh hoạt
 
      Lớp 9A    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Sinh Hóa Sinh Văn học Địa
2 Toán Vậtlý Toán Địa Văn học Thể dục
3 Văn học Anh Toán Anh Sử Văn học
4 Thể dục Hóa Văn học Nhạc Vậtlý Toán
5 CNghệ Tctoán   GDCD Tc Văn Sinh hoạt
 
      Lớp 9B    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học GDCD Địa CNghệ Sử
2 Văn học Văn học Anh Toán Thể dục Sinh
3 Địa Nhạc Sinh Toán Văn học Vậtlý
4 Toán Thể dục Vậtlý Hóa Toán Văn học
5 Tctoán Hóa   Tc Văn Anh Sinh hoạt
 
      Lớp 9C    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tc Văn Thể dục Toán GDCD Hóa
2 Văn học Văn học Văn học Toán CNghệ Nhạc
3 Văn học Toán Anh Sinh Toán Sử
4 Địa Vậtlý Hóa Địa Thể dục Văn học
5 Sinh Tctoán   Anh Vậtlý Sinh hoạt
 
      Lớp 9D    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn học Anh Hóa Toán Thể dục
2 Thể dục Toán Hóa Sinh Sử Địa
3 Văn học CNghệ Toán Địa Sinh Nhạc
4 Tctoán Tc Văn Toán GDCD Văn học Văn học
5 Vậtlý Vậtlý   Anh Văn học Sinh hoạt
 
      Lớp 9E    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vậtlý CNghệ Sinh Toán GDCD
2 Văn học Địa Văn học Hóa Toán Hóa
3 Thể dục Văn học Sử Nhạc Địa Thể dục
4 Toán Văn học Anh Toán Vậtlý Văn học
5 Anh Tc Văn   Tctoán Sinh Sinh hoạt
 
      Lớp 9G    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO CNghệ Văn học Văn học Thể dục Nhạc
2 Toán Văn học Thể dục GDCD Văn học Địa
3 Toán Toán Tc Văn Hóa Văn học Hóa
4 Vậtlý Sinh Sinh Địa Toán T/cToán
5 Anh Anh   Vật lý Sử Sinh hoạt
 
      Lớp 9H    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa Văn học Địa Vậtlý Tc Văn
2 Toán Vậtlý Toán Anh GDCD Văn học
3 Sinh Thể dục Thể dục Văn học Hóa Địa
4 Anh Sử Toán Văn học Văn học Toán
5 Nhạc Sinh   Tctoán CNghệ Sinh hoạt
 
      Lớp 9I    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Sinh Toán Văn học Hóa
2 Toán Văn học Văn học Địa Hóa GDCD
3 Anh Anh Văn học CNghệ Nhạc Toán
4 Văn học Vậtlý Địa Thể dục Sinh Toán
5 Tc Văn Tctoán   Sử Vậtlý Sinh hoạt
 
/uploads/news/2016_09/tkb_2.xls

2. 
THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN


    Giáo viên Nguyễn Phương Mai    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6E - Toán 6E - Toán 9C - Toán 6E - Toán HOP
2 9H - Toán   9H - Toán 9C - Toán 6E - Toán HOP
3   9C - Toán     9C - Toán HOP
4     9H - Toán     9H - Toán
5           9H - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6E - TgToán       HOP  
2 6E - TgToán       HOP  
3 HOP       HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Kim Phương    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8E - Toán 6D - Toán   8E - Toán HOP
2 9G - Toán   6D - Toán   8E - Toán HOP
3 9G - Toán 9G - Toán 8E - Toán   6D - Toán HOP
4   6D - Toán     9G - Toán 9G - T/cToán
5           9G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6D - TgToán       HOP  
2 6D - TgToán       HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Tào Hồng Vân    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 9A - Toán   9A - Toán      
3     9A - Toán      
4 8I - Toán 8I - Toán 8I - Toán   8I - Toán 9A - Toán
5 9A - CNghệ 9A - Tctoán     8I - Tctoán 9A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thu Oanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A - CNghệ   6B - CNghệ    
2   6G - CNghệ   6D - CNghệ    
3   6E - CNghệ   6C - CNghệ    
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6B - CNghệ 6E - CNghệ 6A - CNghệ HOP  
2   6D - CNghệ   6G - CNghệ HOP  
3     6C - CNghệ   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thanh Thủy    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9E - CNghệ   6C - Toán  
2 7B - Toán 7B - Toán     9C - CNghệ  
3   6C - Toán 7B - Toán 9I - CNghệ    
4   6C - Toán 7B - Toán 6C - Toán 7B - Sinh hoạt  
5         9H - CNghệ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7B - TgToán 6C - TgToán   HOP  
2 HOP 7B - TgToán 6C - TgToán   HOP  
3 HOP       HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Lưu Kim Oanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9G - CNghệ   8H - Tctoán 9B - CNghệ  
2 8H - Toán     7C - Toán 7C - Toán  
3   9D - CNghệ   7C - Toán 8H - Toán  
4 7C - Toán       8H - Toán 8H - Toán
5           8H - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2   7C - TgToán     HOP  
3   7C - TgToán     HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thu Thủy    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7G - Toán   7G - Toán 9D - Toán HOP
2 7E - Toán 9D - Toán   7G - Toán 7E - Toán HOP
3 7E - Toán   9D - Toán   7G - Toán HOP
4     9D - Toán 7E - Toán 7E - Sinh hoạt HOP
5           HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7G - TgToán 7E - TgToán     HOP  
2 7G - TgToán 7E - TgToán     HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Hải Yến    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9E - Toán 8G - Toán
2 8K - Toán       9E - Toán  
3 8G - Toán   8G - Toán     8G - Toán
4 9E - Toán   8K - Toán 9E - Toán   8K - Toán
5     8K - Toán 9E - Tctoán   8K - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Ngô Thị Duyến    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9I - Toán 6G - Toán  
2 9I - Toán     9B - Toán    
3       9B - Toán 6G - Toán 9I - Toán
4 9B - Toán 6G - Toán   6G - Toán 9B - Toán 9I - Toán
5   9I - Tctoán       9I - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6G - TgToán     HOP  
2 HOP 6G - TgToán     HOP  
3 HOP       HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Doãn Kim Huế    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       7H - Toán    
2 7D - Toán   7D - Toán      
3 7D - Toán   7H - Toán 7H - Toán 7D - Toán  
4   7H - Toán     7D - Sinh hoạt  
5   9C - Tctoán        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2 HOP 7D - TgToán 7D - TgToán   HOP  
3 HOP 7H - TgToán 7H - TgToán   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Tuyền      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6I - Toán    
2 6I - Toán 6I - Toán   8D - Toán    
3 8A - CNghệ     8D - Toán 8A - CNghệ  
4   6I - Toán 8D - CNghệ 8B - CNghệ 6I - Sinh hoạt  
5 8D - Toán 8D - Toán 8B - CNghệ   8D - CNghệ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6I - TgToán       HOP  
2 6I - TgToán       HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Mai      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A - CNghệ 6A - Tin học 7B - CNghệ 6A - Toán  
2 6C - Tin học 6C - Tin học 7H - CNghệ   6A - Tin học  
3 7G - CNghệ 6A - Toán 6B - Tin học 7E - CNghệ 6B - Tin học  
4 6A - Toán 6A - Toán 7D - CNghệ 7C - CNghệ    
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A - TgToán     HOP  
2 HOP 6A - TgToán   7D - Tin học HOP  
3 HOP     7C - Tin học HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Kim Oanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8C - Toán   8C - Toán 6H - CNghệ  
2 6H - Toán     8C - Toán    
3   6H - Toán     6I - CNghệ  
4 8C - Toán 6H - Toán   6H - Toán 6H - Sinh hoạt  
5 8C - Tctoán          
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6H - CNghệ     HOP  
2     6H - TgToán   HOP  
3   6I - CNghệ 6H - TgToán   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Nga    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A - Toán        
2 8A - Toán 8A - Toán        
3 6B - Toán     6B - Toán   8A - Tctoán
4     6B - Toán 6B - Toán   8A - Toán
5     8D - Tctoán     8A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6B - TgToán 6D - Vậtlý     HOP  
2 6C - Vậtlý     6B - Vậtlý HOP  
3   6B - TgToán   6A - Vậtlý HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thu Thanh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8B - Toán   8B - Toán    
2 7A - Toán 8B - Toán     7A - Toán  
3       7A - Toán 7A - Toán  
4 8B - Toán       7A - Sinh hoạt  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A - TgToán 7A - TgToán 6G - Vậtlý HOP  
2   6H - Vậtlý 6I - Vậtlý   HOP  
3       6E - Vậtlý HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Quang      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8I - CNghệ       8E - CNghệ
2   8C - CNghệ       8G - CNghệ
3         8G - CNghệ 8H - CNghệ
4 8H - CNghệ 8K - CNghệ 8C - CNghệ      
5 8I - CNghệ   8E - CNghệ   8K - CNghệ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Vũ Thu Giang    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9E - Vậtlý     9H - Vậtlý HOP
2   9H - Vậtlý   7H - Vậtlý   HOP
3 7C - Vậtlý   7D - Vậtlý 7G - Vậtlý 7E - Vậtlý HOP
4 9G - Vậtlý 9I - Vậtlý 7A - Vậtlý 7B - Vậtlý 9E - Vậtlý HOP
5 9D - Vậtlý 9D - Vậtlý   9G - Vậtlý 9I - Vậtlý HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7G - Tg Lý   HOP  
2       7E - Tg Lý HOP  
3     7A - Tg Lý 7H - Tg Lý HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Đinh Lan      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8E - Vậtlý   8D - Vậtlý
2   9A - Vậtlý   8G - Vậtlý   8K - Vậtlý
3     8B - Vậtlý   8C - Vậtlý 9B - Vậtlý
4   9C - Vậtlý 9B - Vậtlý 8I - Vậtlý 9A - Vậtlý  
5   8A - Vậtlý 8H - Vậtlý   9C - Vậtlý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7C - Tg Lý     HOP  
2         HOP  
3   7D - Tg Lý 7B - Tg Lý   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Phạm Thị Huế    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     6G - Tin học 6H - Tin học    
3 6H - Tin học 6G - Tin học 6I - Tin học 6E - Tin học    
4 6D - Tin học 6E - Tin học 6D - Tin học 6I - Tin học    
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Tin học   7B - Tin học   HOP  
2   7G - Tin học     HOP  
3   7H - Tin học 7E - Tin học   HOP  
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Thị Thúy Nga    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8G - Tctoán        
2            
3            
4         8E - Tctoán  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
             
             
    Giáo viên Cẩm Hoài      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9G - Văn học 9G - Văn học 7E - Văn học HOP
2   9G - Văn học 7E - Văn học 8E - Văn học 9G - Văn học HOP
3 8E - Văn học 7E - Văn học 7E - Văn học   9G - Văn học HOP
4 8E - Văn học   8E - Văn học     HOP
5           HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7E - Tg Văn HOP        
2 HOP HOP        
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Đinh Thu Hà    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6I - Văn học   6I - Văn học  
2     6I - Văn học   6I - Văn học  
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP   6I - Tg Văn    
2 HOP HOP   6I - Tg Văn    
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Chu Thị Quỳnh    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9A - Văn học  
2 8G - Văn học   6E - Văn học 6E - Văn học 9A - Văn học  
3 9A - Văn học   6E - Văn học 8G - Văn học   9A - Văn học
4 6E - Văn học   9A - Văn học 8G - Văn học   8G - Văn học
5           8G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP   6E - Tg Văn    
2 HOP HOP   6E - Tg Văn    
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Thu Hằng    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9C - Tc Văn   6G - Văn học 9I - Văn học HOP
2 6G - Văn học 9I - Văn học 9I - Văn học 6G - Văn học 6G - Văn học HOP
3     9I - Văn học     HOP
4 9I - Văn học       6G - Sinh hoạt HOP
5 9I - Tc Văn         HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP 6G - Tg Văn      
2 HOP HOP 6G - Tg Văn      
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Hải    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8H - Văn học   HOP 8H - Văn học
2 9E - Văn học   9E - Văn học   HOP 8H - Văn học
3 8H - Văn học 9E - Văn học 9G - Tc Văn   HOP  
4   9E - Văn học     HOP 9E - Văn học
5   9E - Tc Văn       9E - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2 HOP HOP        
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Hồ Tố Thi      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8I - Văn học 8B - Sử 8I - Sử
2 8B - Văn học     8I - Văn học 8I - Văn học 8B - Văn học
3 8B - Văn học 8I - Văn học     8I - Sử  
4   8B - Sử       8B - Văn học
5           8B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Ng Hồng Hiếu    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9H - Văn học     9H - Tc Văn
2 8D - Văn học   8D - Văn học     9H - Văn học
3 8D - Văn học     9H - Văn học    
4       9H - Văn học 9H - Văn học 8D - Văn học
5         9A - Tc Văn 8D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2 HOP HOP        
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Lan Dung    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7D - Văn học      
2 9C - Văn học 9C - Văn học 9C - Văn học 7D - Văn học    
3 9C - Văn học 7D - Văn học 7G - Văn học 7D - Văn học    
4   7G - Văn học 7G - Văn học 7G - Văn học   9C - Văn học
5           9C - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP     7G - Tg Văn  
2   HOP     7D - Tg Văn  
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Minh Nguyệt    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9B - Văn học HOP   7B - Văn học  
2 9B - Văn học 9B - Văn học HOP 7B - Văn học    
3   7B - Văn học HOP 7B - Văn học 9B - Văn học  
4     HOP     9B - Văn học
5       9B - Tc Văn   9B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP HOP 7G - Tc Văn 7B - Tc Văn  
2 HOP HOP HOP 7B - Tg Văn    
3 HOP HOP HOP      
4     HOP      
5     HOP      
             
    Giáo viên Đỗ Kim Liên    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8K - Văn học 7C - Văn học     9E - GDCD
2 7C - Văn học 8K - Văn học 7C - Văn học 9G - GDCD 9H - GDCD 9I - GDCD
3 8K - Văn học       7C - Văn học  
4       8K - Văn học 7C - Sinh hoạt  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP     7C - Tc Văn  
2   HOP     7A - Tg Văn  
3   HOP     7C - Tg Văn  
4            
5            
             
    Giáo viên Ngọc Bình      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8G - Sử 8D - Sử 9B - Sử
2     8E - Sử   9D - Sử 8D - Sử
3   8K - Sử 9E - Sử 8H - Sử 9A - Sử 9C - Sử
4 8G - Sử 9H - Sử   8E - Sử    
5 8K - Sử 8H - Sử   9I - Sử 9G - Sử  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Hiền      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6E - Sử     6D - Sử  
2     8C - Sử   6H - Sử  
3 7B - Sử 6B - Sử 7A - Sử 6I - Sử    
4 6C - Sử   6G - Sử 6A - Sử 8A - Sử  
5   8C - Sử   8A - Sử    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP     7A - Sử  
2 HOP HOP     7B - Sử  
3 HOP HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Phương Thảo    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         8K - GDCD HOP
2 6A - Văn học         HOP
3 6A - Văn học 8H - GDCD 8C - GDCD 6A - Văn học 6A - Văn học HOP
4   8D - GDCD   8A - GDCD 6A - Sinh hoạt HOP
5 8E - GDCD 8B - GDCD 8G - GDCD 8I - GDCD   HOP
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP 6A - Tg Văn      
3   HOP 6A - Tg Văn      
4            
5            
             
    Giáo viên Duy Tiến      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7D - Sử 7H - Sử      
2   7C - Sử 7G - Sử      
3   7H - Sử        
4     7E - Sử      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7D - Sử HOP        
2 7C - Sử HOP     7G - Sử  
3   HOP     7E - Sử  
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Tuyên    
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6B - Văn học 6C - Văn học 6B - Văn học  
2 6B - Văn học   6B - Văn học 6C - Văn học 6C - Văn học  
3            
4     6C - Văn học   6B - Sinh hoạt  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6C - GDCD HOP 6H - GDCD 6B - Tg Văn    
2 6G - GDCD HOP     6C - Tg Văn  
3   HOP 6I - GDCD 6B - Tg Văn 6C - Tg Văn  
4            
5            
             
    Giáo viên Lý Hà      
    Có tác dụng từ ngày 05/09/2016  
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9D - Văn học HOP HOP 7H - Văn học  
2   7H - Văn học HOP HOP 7H - Văn học  
3 9D - Văn học   HOP HOP    
4 7H - Văn học 9D - Tc Văn HOP HOP 9D - Văn học 9D - Văn học
5         9D - Văn học 9D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7H - Tc Văn HOP   7E - Tc Văn    
2 7D - Tc Văn HOP   7H - Tg Văn    
3   HOP        
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Dung    
    Có tác dụng từ ngày<