19:17 ICT Chủ nhật, 21/04/2019

THĂM DÒ Ý KIẾN

Trường THCS Dịch Vọng có:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

34 lớp và >1700 học sinh toàn trường.

Hai dãy nhà A, B và nhà Hiệu bộ.

Sân bóng, sân chơi, bể bơi, rộng,đẹp.

Tất cả phương án trên.

MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC- SỰ KIỆN

ẢNH NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ ba - 07/06/2016 11:56
Hình minh họa

Hình minh họa

THÔNG BÁO!

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS DỊCH 

Số:   13  /KH-DV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Cầu Giấy,  ngày 24 tháng 5 năm 2016.

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ công văn số 364/UBND-VX ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017;
Căn cứ Công văn số 1979/SGD&ĐT-QLT ngày 29/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016–2017;
Căn cứ kế hoạch số 15 /KH-PGD ngày 12/5/2016 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận Cầu Giấy về việc Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017;
Căn cứ công văn số 203 /PGD-VP về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2016-2017
         Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và số liệu tuyển sinh của nhà trường ( đã được UBND quận Cầu Giấy phê duyệt );
Trường THCS Dịch Vọng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 -2017 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 trên địa bàn Phường Quan Hoa và Phường Dịch Vọng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1- Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày.
  2- Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 ( bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ );
  3- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.
  4- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh.
  5- Đảm bảo học sinh ở các khu đô thị mới (đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

II.  CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Lớp 6: những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2005
 * Những trường hợp đặc biệt:
- Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định    .
* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.


2. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh
 
  - Chỉ tiêu: 400 học sinh (08 lớp 6)

   - Tuyến tuyển sinh: Phường Dịch Vọng + các tổ phía Bắc đường Cầu Giấy thuộc phường Quan Hoa.

3. Thời gian tuyển sinh

- PHHS tham gia tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 6 tại nhà trên hệ thống công nghệ thông tin có kết nối Internet: từ ngày 24/6/2016 đến ngày 27/6/2016. (theo các bước đã hướng dẫn trong thông báo tuyển sinh)
- Nhà trường xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh và thu hồ sơ tuyển sinh theo thời gian quy định từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016:

 + Từ 1/7 đến 10/7 (trừ ngày chủ nhật 3/7)

          (Sáng từ 7h45 đến 11h00; Chiều từ 14h00 đến 16h30)

 + Từ ngày 12/7 sẽ tuyển sinh các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 7h45 đến 11h00)
- Địa điểm thu hồ sơ: Tại phòng Hội đồng tầng 2- Khu Hiệu bộ

4. Quy định về hồ sơ học sinh
 
 + Chứng minh thư nhân dân
bố và mẹ của HS (để kiểm tra trên hệ thống trực tuyến)
 + Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.
 + Bản sao giấy khai sinh có công chứng, hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
 + Bản photo sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu)
 + Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

-  Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được UBND quận phê duyệt.
- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trang web và trên phương tiện thông tin của UBND Phường, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi tuyển sinh 15 ngày (15/6/2016).
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng,  Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học, nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học. Ngoài 10 thành viên trong Ban tuyển sinh, nhà trường điều động thêm 05 giáo viên có hiểu biết về CNTT để tư vấn và hỗ trợ PHHS khi cần.
TT  Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1 Lê Thị Thúy Nga Hiệu trưởng Phụ trách chung
2 Phạm Thanh Bình Phó hiệu trưởng Kiểm tra hồ sơ phường Quan Hoa
3 Đinh Thị Thu Hà Phó hiệu trưởng Kiểm tra hồ sơ phường Dịch Vọng
4 Lê Phúc Vân Văn Phòng Hướng dẫn – phát đơn
5 Chu Thị Như Quỳnh Tổ Phó CM Nhận hồ sơ
6 Dương Thị Minh Thắm Tổ trưởng CM Nhận hồ sơ
7 Phạm Thị Tuyền Giáo Viên Nhập hồ sơ
8 Phạm Thị Huế Giáo viên Nhập hồ sơ
9 Nguyễn Thị Yến Kế Toán Hỗ trợ nhận hồ sơ
10 Bùi Thanh Thủy Nhân Viên Hỗ trợ nhận hồ sơ
11 Lê Thi Mai Giáo viên  Tư vấn và nhập hồ sơ
12 Chu Thị Hồng Dung Giáo viên Tư vấn và nhập hồ sơ
13 Vũ Bích Phương Giáo viên Tư vấn và nhập hồ sơ
14 NguyễnThị Thuỳ Linh Giáo viên Tư vấn và nhập hồ sơ
15 Khắc Thị Huyền Trang Giáo viên Tư vấn và nhập hồ sơ
 
            - Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

2. Chế độ báo cáo gửi Phòng GD-ĐT

- Ngày 10/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 1.
- Ngày 17/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 2.
- Ngày 21/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 3.
 
         Nơi nhận
             - Phòng GD – ĐT;
             - UBND Phường;
             - Lưu VT.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
 
Lê Thị Thúy Nga
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: THCS Dịch Vọng

Nguồn tin: THCS Dịch Vọng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC - THÀNH TÍCH

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017 1. CHI BỘ ĐẢNG           - Cô giáo Lê Thị Thúy Nga – Bí thư Chi bộ           - Cô giáo Phạm Thanh Bình – Phó Bí thư Chi bộ        ...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 6835

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177323

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5991772

THÀNH VIÊN

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ - VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI