• Văn bản - Công văn
 • Văn bản từ Phòng
 • Văn bản liên quan

  Thông tư hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông.

  Ngày ban hành:
  11/09/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

  Ngày ban hành:
  11/09/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ cộng trực tuyến" theo chỉ đạo của UBND Thành Phố

  Ngày ban hành:
  24/08/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thông báo!

  Ngày ban hành:
  03/05/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội