• Văn bản - Công văn
 • Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt chống trẻ bị rơi, ngã ở những khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Quận.

  Ngày ban hành:
  27/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/07/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành Phố để phòng chống dịch Covid ngành Giáo dục & Đào tạo.

  Ngày ban hành:
  27/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  21/06/2021
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  21/06/2021
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Công văn 280 về việc tireenr khai cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ Đô trên Internet" năm 2019: 

  Ngày ban hành:
  25/09/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội