• Tin tức - Thông báo
  • Hoạt động
  • Hoạt động đoàn thể
  • BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN - KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DỊCH VỌNG

    BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN - KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DỊCH VỌNG

        Hưởng ứng tháng an toàn giao thông, sáng ngày mùng 3/10/ 2020 tại trường THCS Dịch Vọng  đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “ Tuyên truyền –Kí cam kết thực hiện quy định An toàn giao thông”.  Buổi sinh hoạt chủ điểm đã diễn ra thành ...
    Dự báo thời tiết