• Tin tức - Thông báo
  • Hoạt động
  • Hoạt động đoàn thể
  • Sinh hoạt chủ điểm: Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng

    Sinh hoạt chủ điểm: Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng

          Với mục tiêu mang lại cho học sinh sự phát triển toàn diện cả về Đức- trí- thể- mĩ, trong đó, giáo dục đạo đức giữ vai trò trung tâm, công tác Đội và PTTN trường THCS Dịch Vọng luôn chú ý tổ chức các tiết sinh hoạt chủ đề vừa mang ý nghĩa ...
    Dự báo thời tiết