• Giới thiệu
 • Sơ đồ tổ chức
 • Ban Giám hiệu
  • LÊ THỊ THÚY NGA
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    HIỆU TRƯỞNG
   • Điện thoại:
    0983439688
   • Email:
    lttngayh@gmail.com
  • PHẠM THANH BÌNH
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Phó hiệu trưởng
   • Điện thoại:
    0985 327 099
   • Email:
    ptbinhdv@gmail.com
  • Đinh Thị Thu Hà
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Phó Hiệu Trưởng
   • Điện thoại:
    0973141146
   • Email:
    thuha1972@gmail.com
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội